Programiranje 2: termin vežbi na engleskom

Zbog malog broja zainteresovanih studenata za nastavu iz Programiranja 2 na engleskom, vežbe na engleskom će od 07.10.2019., umesto u dva termina, biti organizovane u jednom terminu i to petkom od 10:15h do 12h, sala 005.

Za studente koji u navedenom terminu imaju vežbe iz nekog drugog predmeta, Služba za organizaciju nastave je predložila da zamole predmetnog nastavnika ili asistenta da prisustvuju vežbama iz tog predmeta u terminu neke druge grupe za vežbe.

Termin predavanja na engleskom ostaje nepromenjen.