Programiranje 2 vs. Principi programiranja

Predmet Programiranje 2 prvi put je uveden u nastavu na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije u školskoj 2015/16 godini. U prethodnim školskim godinama postojao je predmet Principi programiranja koji je u školskoj 2015/16 godini zamenjen predmetom Programiranje 2. Nastavni programi ta dva predmeta su slični, ali postoje i bitne razlike. U izvođenju nastave na predmetu Programiranje 2 neke izmene se uvode u svakoj narednoj školskoj godini, u cilju praćenja dinamike razvoja u oblasti koju predmet pokriva. Studenti koji ne polože ispit iz ovog predmeta u prvih pet ispitnih rokova nakon odslušane nastave, treba da se u pogledu polaganja ispita prilagode novom izdanju predmeta u narednoj školskoj godini.