Programiranje 3: Termin ispita u januarskom i februarskom ispitnom roku

Ispit iz Programiranja 3 u naredna dva ispitna roka, konkretno januarskom i februarskom roku, održaće se u terminu ispita iz Inteligentnih sistema. Prema trenutnom rasporedu, to znači da će ispit u januarskom ispitnom roku biti 01.02.2022. u 9h, a u februarskom roku 22.02.2022. u 9h. Preporuka je proveriti par dana pre ispita da li je došlo do promene satnice (što je bio slučaj u nekim prethodnim rokovima).

Studenti zainteresovani za polaganje ispita u nekom od ovih rokova bi trebalo da budu 10-tak minuta pre termina ispita ispred sala RC-005/006.