Programiranje 3: Termin ispita u septembarskom i oktobarskom ispitnom roku

Ispit iz Programiranja 3 u naredna dva ispitna roka, konkretno septembarskom i oktobarskom roku, održaće se u terminu ispita iz Programiranja 2. Prema trenutnom rasporedu, to znači da će ispit u septembarskom ispitnom roku biti 07.09.2022. u 13h, a u oktobarskom roku 13.09.2022. u 13h. Preporuka je proveriti par dana pre ispita, na sajtu fakulteta, da li je došlo do promene satnice ispita iz Programiranja 2 (što je bio slučaj u nekim prethodnim rokovima).

Studenti zainteresovani za polaganje ispita u nekom od ovih rokova bi trebalo da budu 10-tak minuta pre termina ispita ispred sala RC-005/006.