Programiranje 3: termini i pravila polaganja ispita

U januarskom ispitnom roku, ispit iz predmeta Programiranje 3 će biti organizovan iz dva dela:

  • 1. deo će biti u terminu ispita iz Inteligentnih sistema, što znači 16.01.2020. od 10h (sale RC-a).
  • 2. deo će biti u terminu ispita iz Programiranja 2, preciznije, 17.01.2020. od 15:30h (sale RC-a). 

Prvi deo ispita (tj. deo koji se održava u 1. terminu) odgovara onome što se zovu “predispitne obaveze” i nosi maksimalno 30 poena. Drugi deo ispita (tj. deo koji se održava u drugom terminu) nosi maksimalno 70 poena. Zbir poena sa ova dva dela (maksimalno 100), određuje ocenu na standardni način (npr. od 51 do 60 poena – ocena 6, …, od 91 do 100 poena – ocena 10).

Petoro studenata koji najbolje urade 1. deo ispita, tj predispitne obaveze, imaće mogućnost da ispit polažu preko projektnog zadatka. Rok za završetak tog projekta je oktobarski rok 2020. god. tj oktobarski rok 2020. god je poslednji ispitni rok u kome će se tim studentima važiti polaganje preko projekta.  

Način polaganja je isti za 1. i 2. deo ispita: studenti dobijaju zadatak (jedan ili više manjih) i rade ga na računaru. Sve oblasti koje su rađene u okviru predmeta dolaze u obzir i za 1. i za 2. deo ispita.

U februarskom i svim narednim ispitnim rokovima do januara 2021. god., ispit se polaže samo u jednom terminu i to će tipično biti termin u kome se održava ili ispit iz Inteligentnih sistema ili iz Programiranja 2, a sam termin će biti blagovremeno objavljen na sajtu predmeta. Pri tome, u svim tim narednim rokovima,  sve oblasti koje su rađene u okviru predmeta dolaze u obzir, a maksimalni broj poena koji se može osvojiti je 70. Ti poeni se sabiraju sa poenima sa 1. dela ispita iz januara tj. dela koji smo označili kao “predispitne obaveze” i formira se konačni broj poena na osnovu koga se onda određuje ocena (na standardni, gore pomenuti način).

Napomena za studente koji su ponovo upisali ovaj predmet: u sadržaju predmeta ništa nije menjano u odnosu na prošlu godinu, tako da svi studenti polažu ispit na isti način.