Raspored grupa po terminima za vežbe za petak 17.5.

Na vežbama iz Inteligentnih sistema u petak 17.5. predviđen je sledeći raspored grupa po terminima:

  • Studenti koji ne učestvuju u istraživanju neka dođu u terminima od 14h i 16h
  • Studenti koji učestvuju u istraživanju i na vežbama 10.5. su bili u 10h ili 12h neka 17.5. dođu u istom terminu u kom su bili.
  • Studenti koji učestvuju u istraživanju i na vežbama 10.5. su bili u 14h i 16h, neka na vežbe 17.5. dođu u terminu u 12h