Raspored za polaganje ispita iz Inteligentnih sistema – februar 2023

Raspored za polaganje ispita iz Inteligentnih sistema je u prilogu.

Neophodno je da se studenti STROGO pridržavaju rasporeda – zbog ograničenosti u broju mesta u salama RC.

Spisak je napravljen na osnovu prijavljenih studenata preko e-student sistema. U slučaju da je student prijavio ispit preko e-studenta, a nije na spisku, može se javiti Bojanu Tomiću putem Teamsa- ili mail-a. Za sve ostale situacije, potrebno je prvo da se obrati studentskoj službi.