Raspored za polaganje ispita iz Programiranja 2 (Principa programiranja) u avgustovskom roku

Ispit iz Programiranja 2 (Principa programiranja) u avgustovskom roku 2020. godine će biti održan u četvrtak 20.08.2020. u 8h.

Kompletan raspored za polaganje ispita P2 sa svim studenatima po učionicama se može videti ovde:

Izlazak na ispit NIJE OBAVEZAN iako ste se prijavili, i neće povlačiti nikakve disciplinske mere.

Ukoliko se neko od studenata eventualno ne nalazi na spisku a jeste se prijavio za polaganje ispita, potrebno je da se što pre javi email-om Bojanu Tomiću. Zbog trenutne situacije i ograničenosti u broju računara u okviru sala RC, obavezno je da se studenti, ukoliko izlaze na ispit, striktno pridržavaju ovog rasporeda za polaganje kao i svih preventivnih mera za suzbijanje epidemije.