Raspored za polaganje kolokvijuma iz Programiranja 1 (stari naziv Programiranje 2)

Raspored polaganja za kolokvijum iz Programiranja 1(stari naziv Programiranje 2) za 24.11.2023. se može videti u ovde.

Raspored je sastavljen na osnovu spiska prijavljenih studenata sa e-studenta.

Zbog trenutne situacije i ograničenosti u broju računara u okviru sala RC, obavezno je da se studenti striktno pridržavaju ovog rasporeda.

Predavanje radova će studenti raditi sami na završetku kolokvijuma ISKLJUČIVO korišćenjem P2Copy aplikacije. Uputstvo za korišćenje je u ovde.

U slučaju nekih nedoumica i nejasnoća, javiti se Dragici Ljubisavljević.