Raspored za polaganje kolokvijuma iz Programiranja 2

Raspored polaganja za kolokvijum iz Programiranja 2 za 26.11.2022. se može videti u produžetku.

Raspored je sastavljen na osnovu spiska prijavljenih studenata sa e-studenta. Zbog trenutne situacije i ograničenosti u broju računara u okviru sala RC, obavezno je da se studenti striktno pridržavaju ovog rasporeda. U slučaju nekih nedoumica i nejasnoća, javiti se Bojanu Tomiću.