Raspored za polaganje prvog kolokvijuma iz Programiranja 2 (Principa programiranja)

Prvi kolokvijum iz Programiranja 2 (Principa programiranja prema starom programu) će biti održan u subotu 30.11.2019. u četiri termina (9h, 11h, 13:30h i 15:30h).

Kompletan raspored za polaganje kolokvijuma P2 sa svim studenatima, terminima i učionicama se može videti ovde:

Sa obzirom na to da se kolokvijum iz Ekonomije održava isti dan, u dogovoru sa kolegama sa tog predmeta je napravljen takav raspored da (nadamo se) ne bi trebalo da bude preklapanja:

  • Studenti koji (prema spisku koji je dat) polažu Programiranje 2 u 9h će završiti polaganje do 10h, i imati vremena da stignu na Ekonomiju u 10:30. Tada je termin za polaganje Ekonomije za sve studente koji nisu tek upisali fakultet.
  • Programiranje 2 u 11h (prema spisku koji je dat) polažu samo oni studenti koji su već položili Ekonomiju – prema podacima iz studentske službe.
  • Ostali termini iz Programiranja 2 (13:30 i 15:30) su posle poslednjeg termina iz Ekonomije.

Studenti treba da dođu desetak minuta pre početka njihovog termina za kolokvijum i to ispred učionice u kojoj polažu. Ukoliko se neko od studenata eventualno ne nalazi na spisku ili mu se ipak preklapa termin sa polaganjem Ekonomije, potrebno je da se što pre javi email-om Bojanu Tomiću. Zbog ograničenosti u broju računara u okviru sala RC, bitno je da se studenti striktno pridržavaju ovog rasporeda za polaganje.