Rezultati testa znanja u okviru istraživanja

Rezultate testa znanja pogledajte ovde

Poene osvojene na testu znanja tokom istraživanja o edukatvnom softtveru za neuronske mreže možete iskoristiti na tri načina:

  1. Samo u junskom ispitnom roku, dodajete 15 poena na osvojene poene za drugi deo ispita. Posle junskog roka ovo više ne važi.
  2. Za drugi kolokvijum, dodajete 15 poena na poene osvojene na kolokvijumu (bez obzira koliko poena ste osvojili na testu znanja, pri čemu morate da izađete na drugi kolokvijum). Ovo važi samo za one studente koji su položili prvi kolokvijum.
  3. Za drugi kolokvijum, broj poena osvojenih na testu znanja se deli sa dva i računaju Vam se kao poeni za drugi kolokvijum. Ovo mogu samo studenti koji su osvojili preko 40 poena na testu znanja i oni ne moraju da izlaze nna drugi kolokvijum.

Na linku ispod imate formular u kome možete da izaberete kako želite da iskoristite poene:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu0qG6-CcBoLXTjcBO8c6KmAGbJbZ5nQ-2vkcXneINyjSt0w/viewform