VAŽNO – Nova prijava za kolokvijum iz Programiranja 2

S obzirom na epidemiološku situaciju i činjenicu da veliki broj studenata koji se javio i dalje se javlja sa molbom za naknadnu prijavu za kolokvijum i određenog broja studenata koji usled pogoršanog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti da polažu kolokvijum u zakazanim terminima, a u konsultaciji sa Prodekanom za nastavu obaveštavamo studente sledeće:

Samo za ovu školsku godinu, uvodimo mogućnost da se poeni sa kolokvijuma (predispitne obaveze) mogu ostvariti u januarskom i februarskom ispitnom roku 2021. god (samo u ova dva roka, posle toga neće biti moguće ostvariti tih 35 poena). To znači da studenti koji nisu u mogućnosti, ne moraju da izađu na kolokvijum 25.12. i 26.12., već mogu tih 35 poena da osvoje i u terminu ispita u ova dva roka tako što će raditi dodatni zadatak.

Otvorili smo NOVU prijavu za kolokvijum. Studenti koji žele da polažu kolokvijum iz P2 25.12. i 26.12., moraju PONOVO da se prijave preko NOVOG formulara za prijavu (Novi formular za prijavu). Stare prijave NE VAŽE: potrebno je da se prijave svi studenti koji žele i planiraju da izađu na kolokvijum 25.12. i 26.12., bez obzira da li su se ranije prijavili ili ne.

EDIT: Dodatne napomene (odgovori na pitanja studenata):

  • Kolokvijum će i dalje moći da se polaže samo jednom (kao što piše ovde), ali studenti biraju kada: sada (25./26.12.), u januarskom roku 2021 (u terminu ispita) ili u februarskom roku 2021 (u terminu ispita).
  • Kada jednom student izađe kolokvijum, njegovi/njeni poeni sa kolokvijuma se računaju do kraja školske godine kao predispitne obaveze, i nema daljih ispravki i ponovnih polaganja kolokvijuma (kao što piše ovde)

Rok za prijavu je , 24.12.2020. do 15h. Raspored za polaganje kolokvijuma će biti objavljen 24.12.2020. posle 15h.

U skladu sa navedenim, molilmo da se za kolokvijum prijave samo studenti koji su zdravstveno dobro (nisu trenutno inficirani covid-19 virusom, niti su se tek nedavno oporavili od istog), kako bi zaštitili ostale studente, dežurne nastavnike i saradnike i ostalo osoblje fakulteta.