VAŽNO – Uputstvo za kolokvijum/ispit iz Programiranja 2 – predavanje rada

Nakon završetka kolokvijuma/ispita, svaki student treba da preda svoj rad (Eclipse projekat) elektronski, putem programa P2Copy. Taj Eclipse projekat treba da ima naziv koji sadrži ime, prezime i broj indeksa, ali bez slova š,đ,č,ć,ž.

Kratko video uputstvo je u prilogu – obavezno ga pogledati.

Ako student ne preda rad na ovaj način, računaće se da nije izašao na kolokvijum/ispit. U slučaju problema u vezi sa radom P2Copy programa, potrebno je obratiti se dežuraču u sali.