Alati i metode softverskog inženjerstva

O predmetu

Predmet Alati i metode softverskog inženjerstva je obavezan predmet na master programu Softversko inženjerstvo i računarske nauke, ali samo u okviru modula Softversko inženjerstvo. Predmet je veoma praktično orijentisan. Pokriva razne tehnike programiranja, razvoja aplikacija i rada sa konkretnim softverskim alatima.

Zbog izuzetno velike dinamike razvoja oblasti softverskog inženjerstva, teme koje pokriva predmet Alati i metode softverskog inženjerstva menjaju se iz godine u godinu. Nastavu izvodi više nastavnika, a zbog aktuelnosti pojedinih tema za softversku industriju nastavu vezanu za pojedine teme izvode stručnjaci iz prakse.

Preporučena literatura se takođe menja iz godine u godinu, ali je uvek dostupna na Internetu.

Ispit se polaže samostalnom ili grupnom izradom neke softverske aplikacije u dogovoru sa predmetnim nastavnicima.

Sadržaj predmeta u školskoj 2014/15 godini

 • Clojure i funkcionalno programiranje.
  • Osnovni koncepti
  • Funkcije viseg reda
  • Interaktivno programiranje u REPL-u
  • Software transaction memory
  • Asinhrono programiranje
  • Agenti
  • Protokoli
  • Napredni polimorfizam funkcija
  • Rad sa bazama podataka
  • Testiranje
  • ClojureScript
  • Programiranje paralelnih numerickih algoritama na grafickim karticama u Clojure-u i OpenCL-u (opciono; samo ako bude bilo zainteresovanih studenata koji poseduju potreban hardver).
 • Java
  • Konvencije
  • Često korišćene tehnike obrade izuzetaka
  • Korišćenje iteratora umesto standardnih petlji
  • Rad sa bibliotekom/paketom java.nio.file
  • Lambda izrazi
 • Java i UML
 • Refactoring
 • Otvoreni podaci (Open Data)
  • Otvoreni podaci na Web-u
  • Alati za rad sa otvorenim podacima (OpenRefine, R)
 • Git
  • Alati za verzioniranje koda (Version Control System VCS) osnove, principi
  • Nedistribuirani i distribuirani VCS
  • Osnovne komande u Git VCS
  • Rad sa Git VCS-om iz komandne linije
  • Hostovanje Git repozitorijuma na GitHub-u
 • NetBeans Platforma
  • Sistem modula
  • Akcije
  • Sistem prozora
  • Lookup sistem
  • Arhitektura