Ekspertni sistemi

Svi materijali sa časa za predmet Ekspertni sistemi za školsku godinu 2022/23 se mogu naći na Teams-u, u okviru tima Ekspertni sistemi 2022/23.

Ekspertni sistemi Info Master studije

Slajdovi ES – razvoj 2 (2015) ES – Fuzzy ES Drools Uputstvo za instalaciju Drools alata Primeri Drools JEFF JEFF 1.0.0 Beta download link JEFF Tutorial JFuzzyLogic Uputstvo za instalaciju…

Ekspertni sistemi Info

Slajdovi ES – osnove (2015) ES – razvoj 1 (2015) Proces razvoja ES JavaDON alat i primeri JavaDON JAVADON_ES_ZA_VARANJE_NA_ISPITU.jdml

Ekspertni sistemi