Primene veštačke inteligencije

Materijali sa nastave

Školska 2019/20. godina

Materijali sa uvodnih časova (05.02.2020.)
  • Uvod u primenu veštačke inteligencije (slajdovi)
Materijali sa časova na temu Neuronskih mreža i Deep Learning-a (06.02. i 07.02.2020.)
Materijali sa časova na temu Text Mining-a (18.02. i 20.02.2020.)
  • Text Mining (TM) workflow (slides)
  • Bagging & Random Forest (slides)
  • Primeri TM workflows: (i) klasifikacija teksta, (ii) generisanje ključnih reči (GitHub link)

Školska 2018/19. godina

Materijali sa časova i vežbi održanih 11-13.2.2019.