Primene veštačke inteligencije

Nastavnici

Jelena Jovanović

redovni profesor

Email: jelena.jovanovic@fon.bg.ac.rs
Homepage: http://jelenajovanovic.net/
Konsultacije: sreda, 15-16h i petak 11-12h (C302 ili preko Teams-a)
Kabinet: C302

Zoran Ševarac

vanredni profesor

Email: sevarac@gmail.com
Homepage: http://www.zoransevarac.com
Konsultacije: Cetvrtkom 16-18h (Teams, najavite se mailom ili na Teams Chatu za preziciranje termina)
Kabinet: 305

Bojan Tomić

vanredni profesor

Email: bojan.tomic@fon.bg.ac.rs
Homepage: http://goodoldai.org/member/bojan-tomic
Konsultacije: Ponedeljak od 10 do 12h. Konsultacije se održavaju uživo na fakultetu (kabinet 305). NAPOMENA: U ponedeljak 23.5.2022. konsultacije će se održati u terminu od 12h do 14h.
Kabinet: 305