Nastavnici

Vladan Devedžić

redovni profesor

Email: vladan.devedzic@fon.bg.ac.rs
Homepage: http://devedzic.fon.bg.ac.rs/
Konsultacije: Pogledati ovde
Kabinet: D402

Jelena Jovanović

redovni profesor

Email: jelena.jovanovic@fon.bg.ac.rs
Homepage: http://jelenajovanovic.net/
Konsultacije: petak, 14h - 16h
Kabinet: 402

Dragan Đurić

redovni profesor

Email: djuric.dragan@fon.bg.ac.rs
Homepage: http://dragan.rocks/
Konsultacije: fleksibilan termin, uz najavu putem e-maila
Kabinet: 305

Zoran Ševarac

vanredni profesor

Email: sevarac@gmail.com
Homepage: http://www.zoransevarac.com
Konsultacije: Cetvrtkom 16-18h (Teams, najavite se mailom ili na Teams Chatu za preziciranje termina)
Kabinet: 305

Bojan Tomić

redovni profesor

Email: bojan.tomic@fon.bg.ac.rs
Homepage: http://goodoldai.org/member/bojan-tomic
Konsultacije: Sreda od 9 do 11h
Kabinet: 213

Petar Lakčević

Asistent

Email: petar.lakcevic@fon.bg.ac.rs
Homepage: https://petarlakcevic.me/
Konsultacije: Cetvrtak, 13:00-16:00
Kabinet: 213 (stari 305)

Dragica Ljubisavljević

Saradnik u nastavi

Email: dragica.ljubisavljevic@fon.bg.ac.rs
Homepage:
Konsultacije: Četvrtak, 14-17h
Kabinet: 402