Parcijalni rezultati I kolokvijuma iz Inteligentnih sistema (april 2019)