Deo rezultata I kolokvijuma iz predmeta Programiranje 2 – sale 111, 005 i deo 020

Deo rezultata I kolokvijuma iz Programiranja 2, za studente koji su polagali u salama 111 i 005, kao i deo studenata iz sale 020 (termin 15:30č), možete pogledati ovde.

Uvid u radove za studente iz sale 111 će biti održan u ponedeljak 09.12.2019. u 12:00h u kabinetu 305.

Uvid u radove za studente iz sale 005 i dela studenata iz sale 020 (termin 15:30č) će biti održan u četvrtak 12.12.2019. u 14:00h u kabinetu C302.

Student Milović Mihailo 124/18 je diskvalifikovan i protiv njega će biti pokrenuta disciplinska prijava.