Dodatni termin polaganja ispita iz Principa programiranja u oktobru 2 za studente koji polažu DMS

Studentima kojima se termin polaganja ispita iz predmeta Principi programiranja u ispitnom roku Oktobar 2 (30.09.2015. u 08:00) preklapa sa terminom polaganja ispita iz predmeta Diskretne matermatičke strukture dozvoljeno je da dodju na polaganje ispita iz Principa programiranja u 10:00 u sali A003.

NAPOMENA: Potrebno je da od nekog od predmetnih nastavnika sa predmeta Diskretne matematičke strukture donesete potvrdu da ste polagali taj ispit 30.09.2015. u 08:00.