Rezultati II kolokvijuma iz Programiranja 2, ukupni poeni i uvid

Postavljeni su rezultati II kolokvijuma i možete ih pogledati ovde. U istom dokumentu se nalazi i predlog ocene dobijene na osnovu poena sa kolokvijuma i dodatnih poena na dolaske.

Studenti koji su obeleženi crvenom bojom nemaju minimalni broj poena za prolaz na II kolokvijumu i stoga nisu položili.

Uvid u radove sa drugog kolokvijuma bice u ponedeljak, 14.01.2019, u 14h u kancelarijama 305 i C302. Svako treba da ide kod nastavnika koji mu/joj je bio dežuran u sali.

C302
Vladan Devedžić, za salu 004
Jelena Jovanović , za salu 005

305
Bojan Tomić, za salu 109
Nikola Milikić, za salu 111
Zoran Ševarac, za salu 006

Svima koji su položili ispit (predlog ocene je veći od 5) će ocena biti zavedena u januarskom ispitnom roku. Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se javi nekom od predmetnih nastavnika najkasnije do 25.01.2019. (datum ispita u januarskom ispitnom roku). Takodje, ukoliko student izađe na ispit u januarskom ispitnom roku, ocena sa kolokvijuma se poništava i upisuje se ocena dobijena na ispitu.

Detalje oko upisa ocena možete pronaći na ovoj stranici.