Rok za prijavu za nastavu na engleskom

Studenti koji su zainteresovani za slušanje nastave na engleskom jeziku mogu se prijaviti do petka 09.10.2015. nekom od predmetnih nastavnika.

Studenti koji slušaju predmet Programiranje 2 mogu se prijaviti i na predavanjima u petak 09.10.2015. u 14h (sala B103).

Studenti koji slušaju predmet Inteligentni sistemi mogu se prijaviti i u svom terminu vežbi u četvrtak 08.10.2015.

Više detalja o izvođenju nastave na engleskom jeziku možete pogledati ovde.