Programiranje 3: Promena sale u martovsko-aprilskom ispitnom roku

Ispit iz Programiranja 3 u martovsko-aprilskom ispitnom roku će biti održan u sali 004 (a ne u sali 020). Termin ispita ostaje isti – 15.04.2022. u 8h.

Studenti zainteresovani za polaganje ispita bi trebalo da budu 10-tak minuta pre termina ispita ispred sale RC-004.