Rezultati i uvid u radove ispita iz Programiranja 2 za studente koji su 18.02.2019 polagali taj ispit u salama 109 i 111

Rezultati za studente koji su polagali Programiranje 2 u februarskom roku u učionicama 109 i 111 dati su na sledecem linku: se mogu videti ovde

Uvid u radove za te studente će biti u ponedeljak 25.2.2019. u 17h u kancelariji 305.