Osnovne studije

Na osnovnim studijama na Fakultetu organizacionih nauka, na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije, nastavnici Laboratorije za vestačku inteligenciju zaduženi su za izvođenje nastave iz sledećih predmeta:

Osnovni princip u izvođenju nastave na tim predmetima je forsiranje praktičnog rada sa odgovarajućim softverskim alatima i okruženjima. Nastavnici posebnu pažnju posvećuju radu sa najboljim studentima.