Inteligentni sistemi

Materijali sa predavanja

Rb. Kod (R skripte, Rmd fajlovi, …) Ostali materijali
1.  Uvod u R
 Prateci HTML file
 Cookbook for R
2.  Uvod u masinsko ucenje – pregled najvaznijih problema
 Prateci HTML file
 Process masinskog ucenja (slajdovi i reference)
 An Introduction to Statistical Learning (textbook)
 Statistical Learning (online course from Stanford)
 ML dictionary
3.  Nastvak prethodnog predavanja  DataCamp course curriculum for the semester
 (open until Apr 12, 2018)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Materijali sa predavanja iz prethodne 2016/17 godine