Inteligentni sistemi

Materijali sa predavanja

Na ovoj stranici se nalaze materijali korišćeni na predavanjima. Pre preuzimanja materijala, pročitajte uputstvo za preuzimanje materijala.

Rb.Link ka repozitorijumuDodatni materijali
1.Uvod u RCookbook for R
R tutorials
2.Uvod u mašinsko učenje – pregled najvažnijih problemaProcess masinskog ucenja (slajdovi i reference)
An Introduction to Statistical Learning (textbook)
Statistical Learning (online course from Stanford)
ML dictionary
3.Klasifikacija (DT, KNN, NB)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Materijali sa predavanja iz prethodne 2017/18 godine