Inteligentni sistemi

Materijali sa vežbi 2016 / 2017

Rb. Slajdovi Dodatni
materijali
1. Ekspertni sistemi razvoj 1
JavaDON
Primer JavaDON
2. Ekspertni sistemi razvoj 2
Uputstvo za instalaciju Drools alata
——————————————
ES development 2
Drools primeri
Primeri Drools v6
Drools examples (labs in English)
3. Klasifikacija – stabla odlučivanja
————————————–
Classification – decision trees
Java (Weka) code (also for labs in English)
Datasets
4. Klasifikacija – Naivni Bajes
————————————–
Classification – Naive Bayes
Java (Weka) code (also for labs in English)
5. Priprema podataka
Treniranje i testiranje
————————————–
Data preparation
Training and testing
Java (Weka) code

Java (Weka) code (labs in English)

6. Klasifikacija – KNN
Klasterizacija – K-means i EM
Java (Weka) code – KNN
Java (Weka) code – klasterovanje
Java (Weka) code – clustering (labs in English)
7. Analiza teksta korišćenjem Weka alata
————————————
Text mining in Weka
Java primeri

Java examples (labs in English)

8. Neuronske mreze vezbe_1-2016

Neural networks labs 1-2016 (1.12.2016.)

Materijali sa vezbi-1-2016 
Softver Neuroph
Pozivamo Vas da učestvujete u istraživanju i unapređenju Neuroph softvera i popunite kratku anketu
Jos linkova i materijala
9. Neuronske mreze vezbe_2-2016 Pozivamo Vas da učestvujete u istraživanju i unapređenju Neuroph softvera i popunite kratku anketu

Jos linkova i materijala

10. RDF, RDFS i JSON-LD
————————————
RDF, RDFS & JSON-LD (in English)
11. SPARQL JSON-LD Java primer
————————————
Building RDF graphs using Jena (Java code)
12. Izvršenje SPARQL upita u Javi nad lokalnim podacima i DBpedia online  servisom SPARQL Java primer (also for labs in English)
13. Primeri zadataka sa ispita – RDF i SPARQL

Primeri SPARQL upita (DBpedia i MovieDB)
————————————
SPARQL examples
(DBPedia, MovieDB, EduBase)

SPARQL examples in Java (Jena) code

Materijali sa vežbi iz prethodne 2015/16 godine