Inteligentni sistemi

Postavljeni su materijali sa prvih vežbi iz neuronskih mreža sa ispravkom za najnoviju verziju Neuropha 2.96 i ispravljen je link za dokumentacciju iz diplomslog rada. Linkovi se nalaze na odgovarajućim…

Info Inteligentni sistemi

Info Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Inteligentni sistemi

Info Inteligentni sistemi