Inteligentni sistemi

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Inteligentni sistemi

Info Inteligentni sistemi

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Rezultate testa znanja pogledajte ovde Poene osvojene na testu znanja tokom istraživanja o edukatvnom softtveru za neuronske mreže možete iskoristiti na tri načina: Samo u junskom ispitnom roku, dodajete 15…

Info Inteligentni sistemi Istrazivanje Osnovne studije

Info Inteligentni sistemi

Postavljeni su materijali sa prvih vežbi iz neuronskih mreža sa ispravkom za najnoviju verziju Neuropha 2.96 i ispravljen je link za dokumentacciju iz diplomslog rada. Linkovi se nalaze na odgovarajućim…

Info Inteligentni sistemi

Info Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi