Napredno programiranje

O predmetu

Cilj predmeta

Sticanje teorijskih osnova, ali i praktičnih veština iz oblasti: upravljanja verzijama koda, upravljanja strukturom i pravljenjem projekta, testiranja koda, dokumentovanja koda, višenitnog programiranja, kao i primene višenivojske arhitekture. Razvijanje kritičkog pogleda na opseg i granice praktične primene ovih metoda, tehnika i tehnologija.

Ishod predmeta

Osposobljenost studenata za samostalan razvoj programa korišćenjem aktuelnih alata i tehnologija za upravljanje verzijama koda, upravljanje strukturom i pravljenjem projekta, testiranje koda, dokumentovanje koda i višenitno programiranje uz pravilnu primenu višenivojske arhitekture.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

  • Upravljanje verzijama programskog koda
  • Testiranje i dokumentovanje programskog koda
  • Višenivojska arhitektura
  • Kolekcije (liste, mape, skupovi)
  • Upravljanje strukturom i pravljenjem projekta (build)
  • Višenitno programiranje

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Praktičan rad sa softverskim okvirima i alatima za: verzioniranje koda, testiranje koda, dokumentovanje koda, upravljanje strukturom i pravljenjem projekta, višenitno programiranje, kolekcije i primenu višenivojske arhitekture. Izrada praktičnog projekta.

Polaganje ispita (ova pravila važe za 2019/2020 školsku godinu)

Ispit se polaže ispunjavanjem predispitnih obaveza (u toku semestra) i izlaskom na sam ispit (u nekom ispitnom roku). Predispitne obaveze čine: domaći zadaci (maksimalno 20 poena) i dolasci na časove (maksimalno 10 poena, pročitati niže u tekstu).  Ispit nosi maksimalno 70 poena. Poeni sa predispitnih obaveza i sa samog ispita se sabiraju i čine konačnu ocenu koja se formira prema sledećoj tabeli.

Ocena 6 7 8 9 10
Poena 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

NAPOMENA: Poeni sa predispitnih obaveza važe tokom cele školske godine u kojoj je student slušao predmet. Ovi poeni se ne mogu ispravljati, popravljati, niti dopunjavati. Na primer, ako je neko na predispitnim obavezama dobio 0 poena (nije radio domaće zadatke i nije išao redovno na nastavu), može imati maksimalnu ocenu 7 dobijenu preko 70 poena na ispitu. 

Domaći zadaci (maksimalno 20 poena)

Na kraju svake teme sledi domaći zadatak iz te teme. Pošto su četiri teme u pitanju, svaki zadatak nosi po 5 poena. Domaći zadatak se sastoji od izrade konkretnog mini-projekta u kojem se demonstrira poznavanje tehnoligije koja se radila na času.

Dolasci na časove (maksimalno 10 poena)

Svaki dolazak na neki od termina za nastavu se beleži i donosi po 2 poena. Pošto je 5 termina predviđeno za nastavu od kojih svaki traje po četiri časa, to je 10 poena ukupno.

Ispit (maksimalno 70 poena)

Ispit obuhvata praktičan rad sa softverskim okvirima i alatima za: verzioniranje koda, testiranje koda, dokumentovanje koda, upravljanje strukturom i pravljenjem projekta. Polaže se izradom i odbranom praktičnog projekta u kojem se koriste ove tehnologije.