Napredno programiranje

O predmetu

Cilj predmeta

Sticanje teorijskih osnova, ali i praktičnih veština iz oblasti: upravljanja verzijama koda, upravljanja strukturom i pravljenjem projekta, testiranja koda, dokumentovanja koda, višenitnog programiranja, kao i primene višenivojske arhitekture. Razvijanje kritičkog pogleda na opseg i granice praktične primene ovih metoda, tehnika i tehnologija.

Ishod predmeta

Osposobljenost studenata za samostalan razvoj programa korišćenjem aktuelnih alata i tehnologija za upravljanje verzijama koda, upravljanje strukturom i pravljenjem projekta, testiranje koda, dokumentovanje koda i druge uz pravilnu primenu višenivojske arhitekture.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

  • Upravljanje verzijama programskog koda
  • Testiranje i dokumentovanje programskog koda
  • Višenivojska arhitektura
  • Kolekcije (liste, mape, skupovi)
  • Upravljanje strukturom i pravljenjem projekta (build)

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Praktičan rad sa softverskim okvirima i alatima za: verzioniranje koda, testiranje koda, dokumentovanje koda, upravljanje strukturom i pravljenjem projekta, kolekcije i primenu višenivojske arhitekture. Izrada praktičnog projekta.

Polaganje ispita (ova pravila važe za 2021/2022 školsku godinu)

Ispit se polaže ispunjavanjem predispitnih obaveza (u toku semestra) i izlaskom na sam ispit (u nekom ispitnom roku). Predispitne obaveze čine: domaći zadaci (maksimalno 20 poena) i prisustvo na časovima (maksimalno 13 poena, pročitati niže u tekstu).  Ispit nosi maksimalno 67 poena. Poeni sa predispitnih obaveza i sa samog ispita se sabiraju i čine konačnu ocenu koja se formira prema sledećoj tabeli.

Ocena 6 7 8 9 10
Poena 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

NAPOMENA: Poeni sa predispitnih obaveza važe tokom cele školske godine u kojoj je student slušao predmet. Ovi poeni se ne mogu ispravljati, popravljati, niti dopunjavati. Na primer, ako je neko na predispitnim obavezama dobio 0 poena (nije radio domaće zadatke i nije prisustvovao/la časovima), može imati maksimalnu ocenu 7 dobijenu preko 67 poena na ispitu. 

Domaći zadaci (maksimalno 20 poena)

Na kraju teme može da sledi domaći zadatak iz te teme. Domaći zadatak se sastoji od izrade konkretnog mini-projekta u kojem se demonstrira poznavanje tehnologije koja se radila na času. Na nivou ispita se može dobiti maksimalno 20 poena na ovaj način.

Prisustvo na časovima (maksimalno 13 poena)

Prisustvo svakom terminu nastave (predavanja i vežbe zajedno su jedan termin) nosi po 1 poen, što za 13 nedelja nastave (koliko je predviđeno planom nastave) iznosi maksimalnih 13 poena – ako student prisustvuje svim časovima.

Ispit (maksimalno 67 poena)

Ispit obuhvata praktičan rad sa softverskim okvirima i alatima za: verzioniranje koda, testiranje koda, dokumentovanje koda, upravljanje strukturom i pravljenjem projekta. Polaže se izradom i odbranom praktičnog projekta u kojem se koriste ove tehnologije.