Programiranje 1 (stari naziv Programiranje 2)

FAQ

Q: Kada će biti upis ocena u indeks?
A: U bilo kom terminu konsultacija koje održava profesor Devedžić ili neko od drugih nastavnika sa predmeta. Ako bude nekih drugih termina, obaveštenje o njima će biti objavljeno na ovoj stranici.

Q: Da li moram lično da dođem na upis ocene ili …
A: Naravno da ne mora lično da se dođe! Ukoliko ne možete da dođete u nekom konkretnom terminu konsultacija i ukoliko niste u mogućnosti da nađete nekoga ko će doneti vaš indeks umesto vas, dođite u nekom od narednih termina (bilo kom, može i za mesec, dva, pet, dvanaest,…).

Q: Da li termin u rasporedu časova za predavanja/vežbe moze nekako da se promeni?
A: Za predavanja ne može nikako. Za vežbe, jedino ako uz konsultaciju i saglasnost Prodekana za nastavu nađete neki bolji termin – ali, s obzirom na zauzetost sala u Računskom centru, i to je praktično nemoguće.

Q: Ja sam položio Principe programiranja, a ne Programiranje 2. Da li mi se Principi programiranja priznaju umesto Programiranja 2?
A: Ako ste položili Principe programiranja nakon 2008 godine – da. Ako ste položili Principe programiranja pre ili tokom 2008 godine, treba da porazgovarate sa predmetnim nastavnikom i tek nakon toga moći ćete da dobijete odgovor na to pitanje.

Q: Da li su materijali koji se nalaze na sajtu i u Praktikumu dovoljni da bi se položio ispit ?
A: Nisu! Preciznije, oni jesu potrebni ali ne i dovoljni (oni koji su položili Matematiku1 razumeće o šta to znači). Da bi se položio ispit neophodno je programirati!