Programiranje 1 (stari naziv Programiranje 2)

O predmetu

Programiranje se ne uči iz knjiga. Da biste naučili da programirate, morate da programirate.

U okviru ovog predmeta uče se osnovne tehnike programiranja u programskom jeziku Java. Naprednije tehnike uče se u drugim predmetima ili kroz samostalni rad. Nije dobro “preskočiti” neke od tehnika koje se rade u okviru ovog predmeta i odmah preći na naprednije tehnike.

Java je danas najpopularniji programski jezik na svetu i zato se u ovom predmetu radi baš Java.

Predavanja

Predavanja se održavaju jednom nedeljno (dva časa) u nekoj od običnih učionica, pri čemu profesor drži predavanje programirajući na računaru i objašnjava osnovne teorijske koncepte i tehnike kroz praktične primere. Predavanje se odvija uz diskusiju sa studentima o uvedenim primerima. Svi studenti koji žele da prate predavanje uz korišćenje svog laptop računara mogu da donesu računar na predavanja. Materijali sa predavanja se posle časa mogu preuzeti sa sajta predmeta (Materijali sa predavanja)

Vežbe

Vežbe se održavaju jednom nedeljno (dva časa) u nekoj od sala računskog centra. Svaki student radi vežbe za svojim računarom. Na vežbama se rade konkretni zadaci, a za svaki termin su predviđene dve celine: uvod u nastavnu jedinicu i samostalan rad. Na početku časa, asistent zajedno sa studentima prolazi kroz jedan primer i objašnjava koncepte koji se uvode na tom času. Nakon toga, studenti dobijaju drugi primer koji je potrebno da urade samostalno do kraja časa. Materijali sa vežbi se posle časa mogu preuzeti sa sajta predmeta (Materijali sa vežbi).

Polaganje ispita (ova pravila važe od početka 2023/2024 školske godine)

Ispit se polaže ispunjavanjem predispitnih obaveza (u toku semestra) i izlaskom na sam ispit (u nekom ispitnom roku). Predispitne obaveze čini jedan kolokvijum (maksimalno 35 poena).  Ispit nosi maksimalno 65 poena. Poeni sa predispitnih obaveza i sa samog ispita se sabiraju i čine konačnu ocenu koja se formira prema sledećoj tabeli.

Ocena 6 7 8 9 10
Poena 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

NAPOMENE:

 • Poeni sa predispitnih obaveza (kolokvijuma) važe tokom cele školske godine u kojoj je student slušao predmet.
 • Poeni sa predispitnih obaveza (kolokvijuma) se ne mogu nadoknaditi ili dopuniti na ispitu. 

Predispitne obaveze (kolokvijum – maksimalno 35 poena)

Organizuje se jedan kolokvijum u toku semestra, u prvoj kolokvijumskoj nedelji. Obuhvata gradivo iz prve polovine semestra. Kolokvijum se radi individualno, u računskom centru, na računaru, u trajanju od 75 minuta. Rešavaju se dva praktična programerska zadatka, pri čemu se jedan od njih sastoji u pisanju sopstvenog koda/rešenja (za dati zahtev), a drugi u ispravljanju postojećeg rešenja (kod je unapred dat) da bi funkcionisalo kako treba.

Prilikom polaganja kolokvijuma nije dozvoljeno:

 • koristiti nikakve materijale osim Java API dokumentacije koja će biti dostupna na računarima i to u offline režimu;
 • koristiti dodatne uređaje i materijale, ni u papirnoj, ni u elektronskoj formi (diskove, fleš memorije, e-mail, Veb pretraživače i Internet uopšte);
 • nije dozvoljeno slikati, kopirati, niti odnositi zadatke.

Pri pregledanju zadataka, asistenti i nastavnici će se voditi sledećim principima:

 • Ako kod rešenja sadrži sintaksne greške u bilo kojem delu (ne može da se kompajlira), student dobija nula poena za ceo kolokvijum,
 • Kod koji je stavljen pod komentare (bilo zbog toga što ne može da se kompajlira, bilo zbog toga što nije dovršen) biće ignorisan tj. neće biti pregledan.

NAPOMENE:

 • Kolokvijum se polaže samo jednom u toku školske godine, nema dodatnih termina. Ako student NE izađe na kolokvijum, ima 0 poena na predispitnim obavezama.
 • Poeni sa predispitnih obaveza (kolokvijuma) važe tokom cele školske godine u kojoj je student slušao predmet.
 • Poeni sa predispitnih obaveza (kolokvijuma) se ne mogu ispravljati, popravljati, niti dopunjavati. Na primer, ako je neko na kolokvijumu dobio 0 poena, može imati maksimalnu ocenu 7 dobijenu preko 65 poena na ispitu. 

Ispit (maksimalno 65 poena)

Ispit se radi individualno, u računskom centru, na računaru, u trajanju od 75 minuta. Obuhvata gradivo iz celog predmeta. Na ispitu se rešavaju po dva praktična programerska zadatka, pri čemu se jedan od njih sastoji u pisanju sopstvenog koda/rešenja (za dati zahtev) a drugi u ispravljanju postojećeg rešenja (kod je unapred dat) da bi funkcionisalo kako treba.

Prilikom polaganja ispita nije dozvoljeno:

 • koristiti nikakve materijale osim Java API dokumentacije koja će biti dostupna na računarima i to u offline režimu,
 • koristiti dodatne uređaje i materijale, ni u papirnoj, ni u elektronskoj formi (diskove, fleš memorije, e-mail, Veb pretraživače i Internet uopšte).
 • nije dozvoljeno slikati, kopirati niti odnositi zadatke.

Pri pregledanju zadataka, asistenti i nastavnici će se voditi sledećim principima:

 • Ako kod rešenja sadrži sintaksne greške u bilo kojem delu (ne može da se kompajlira), student dobija nula poena za ceo ispit
 • Kod koji je stavljen pod komentare (bilo zbog toga što ne može da se kompajlira, bilo zbog toga što nije dovršen) biće ignorisan tj. neće biti pregledan.

Primeri formiranja ocene

Ocena se formira sabiranjem poena sa predispitnih obaveza i ispita. Ne postoje “donje granice” ili minimalni brojevi poena koje treba dobiti na nekom od ova dva. U nastavku je par primera.

PRIMER 1

Kolokvijum 20 poena

Ispit 31 poen

UKUPNO: 51 poen – konačna ocena 6

PRIMER 2

Kolokvijum 0 poena

Ispit 65 poena

UKUPNO: 65 poena – konačna ocena 7

PRIMER 3

Kolokvijum 35 poena

Ispit 16 poena

UKUPNO: 51 poen – konačna ocena 6.

Materijali za ispit

Od literature je potrebno sve što je dato na stranici Praktikum (i rešenja zadataka).

Neophodan softver za praćenje nastave i pripremu za kolokvijume, odnosno ispite, možete pronaći na stranici Softver.