Programiranje 2

O predmetu

Programiranje se ne uči iz knjiga. Da biste naučili da programirate, morate da programirate.

U okviru ovog predmeta uče se osnovne tehnike programiranja u programskom jeziku Java. Naprednije tehnike uče se u drugim predmetima ili kroz samostalni rad. Nije dobro “preskočiti” neke od tehnika koje se rade u okviru ovog predmeta i odmah preći na naprednije tehnike.

Java je danas najpopularniji programski jezik na svetu i zato se u ovom predmetu radi baš Java.

Predavanja

Predavanja se održavaju jednom nedeljno (dva časa) u nekoj od običnih učionica, pri čemu profesor drži predavanje programirajući na računaru i objašnjava osnovne teorijske koncepte i tehnike kroz praktične primere. Predavanje se odvija uz diskusiju sa studentima o uvedenim primerima. Svi studenti koji žele da prate predavanje uz korišćenje svog laptop računara mogu da donesu računar na predavanja. Materijali sa predavanja se posle časa mogu preuzeti sa sajta predmeta (Materijali sa predavanja)

Vežbe

Vežbe se održavaju jednom nedeljno (dva časa) u nekoj od sala računskog centra. Svaki student radi vežbe za svojim računarom. Na vežbama se rade konkretni zadaci, a za svaki termin su predviđene dve celine: uvod u nastavnu jedinicu i samostalan rad. Na početku časa, asistent zajedno sa studentima prolazi kroz jedan primer i objašnjava koncepte koji se uvode na tom času. Nakon toga, studenti dobijaju drugi primer koji je potrebno da urade samostalno do kraja časa. Materijali sa vežbi se posle časa mogu preuzeti sa sajta predmeta (Materijali sa vežbi).

Polaganje ispita (ova pravila važe od početka 2018/19 školske godine)

Ispit se može položiti na dva načina: preko kolokvijuma u toku semestra ili klasičnim polaganjem. Ispit se u obe varijante polaže (pismeno) na računaru rešavanjem konkretnog zadatka. Ne postoji usmeni deo ispita.

1. Način polaganja: Preko kolokvijuma

Organizuju se dva kolokvijuma u toku semestra. Svaki kolokvijum se radi individualno, u računskom centru, na računaru, u trajanju od 1 sat. Na svakom od kolokvijuma se rešavaju po dva praktična programerska zadatka, pri čemu se jedan od njih sastoji u pisanju sopstvenog koda/rešenja (za dati zahtev), a drugi u ispravljanju postojećeg rešenja (kod je unapred dat) da bi funkcionisalo kako treba.

Prilikom polaganja kolokvijuma nije dozvoljeno:

  • koristiti nikakve materijale osim Java API dokumentacije koja će biti dostupna na računarima i to u offline režimu,
  • koristiti dodatne uređaje i materijale, ni u papirnoj, ni u elektronskoj formi (diskove, fleš memorije, e-mail, Veb pretraživače i Internet uopšte).
  • nije dozvoljeno slikati, kopirati niti odnositi zadatke.

Pri pregledanju zadataka, asistenti i nastavnici će se voditi sledećim principima:

  • Ako kod rešenja sadrži sintaksne greške u bilo kojem delu (ne može da se kompajlira), student dobija nula poena za ceo kolokvijum,
  • Kod koji je stavljen pod komentare (bilo zbog toga što ne može da se kompajlira, bilo zbog toga što nije dovršen) biće ignorisan tj. neće biti pregledan.

Svrha kolokvijuma je olakšavanje polaganja ispita. Tokom ta dva kolokvijuma, studenti sakupljaju poene. Maksimalan broj poena koji se tako može sakupiti je 100.

Na prvom kolokvijumu se može osvojiti maksimalno 40 poena, a neophodno je da student osvoji najmanje 20 poena da bi položio ovaj kolokvijum i kvalifikovao se za polaganje drugog kolokvijuma.

Na drugom kolokvijumu se može osvojiti maksimalno 60 poena, a neophodno je da student osvoji najmanje 30 poena da bi položio ovaj kolokvijum, odnosno omogućio sebi da položi ispit preko kolokvijuma.

Studenti koji su bili prisutni na minimum 80% časova vežbi (10 termina od ukupno 13 u toku semestra), mogu da dobiju do do 3 dodatna poena na kraju semestra ako im ti poeni nedostaju za višu ocenu. Ovi dodatni poeni se važe samo ako student polaže ispit preko kolokvijuma (ne važe za klasično polaganje ispita).

Studenti koji preko kolokvijuma i dodatnih poena sakupe ukupno 51 poen ili više, mogu da budu potpuno oslobođeni ispita, uz ocenu koja se formira na sledeći način:

Ocena 6 7 8 9 10
Poena 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

NAPOMENE

Ako je student osovjio dodatne poene redovnim dolascima, oni učestvuju u formiranju ocene samo ako treba da “prelome” ocenu na višu (čak i između 5 i 6 tj. ako studentu nedostaje najviše 3 poena za 6). Isto se odnosi i na “prelamanje” neke više ocene.

PRIMER 1

I kolokvijum 20 poena

II kolokvijum 30 poena

Dodatnih 3 poena

UKUPNO: 53 poena – konačna ocena 6

PRIMER 2

I kolokvijum 40 poena

II kolokvijum 48 poena

Dodatnih 3 poena

UKUPNO: 91 poen – konačna ocena 10.

Studenti koji nisu zadovoljni ovako dobijenom ocenom regularno polažu ispit, u bilo kojem roku, s tim da će im konačna ocena onda biti formirana samo na osnovu poena osvojenih na ispitu. Drugim rečima, poeni osvojeni na kolokvijumima, kao i dodatni poeni u takvim slučajevima se uopšte ne uzimaju u obzir u tom slučaju.

2. Način polaganja: Klasično

Ispit se radi individualno, u računskom centru, na računaru, u trajanju od 1 sat. Na ispitu se rešavaju po dva praktična programerska zadatka, pri čemu se jedan od njih sastoji u pisanju sopstvenog koda/rešenja (za dati zahtev) a drugi u ispravljanju postojećeg rešenja (kod je unapred dat) da bi funkcionisalo kako treba.

Prilikom polaganja ispita nije dozvoljeno:

  • koristiti nikakve materijale osim Java API dokumentacije koja će biti dostupna na računarima i to u offline režimu,
  • koristiti dodatne uređaje i materijale, ni u papirnoj, ni u elektronskoj formi (diskove, fleš memorije, e-mail, Veb pretraživače i Internet uopšte).
  • nije dozvoljeno slikati, kopirati niti odnositi zadatke.

Pri pregledanju zadataka, asistenti i nastavnici će se voditi sledećim principima:

  • Ako kod rešenja sadrži sintaksne greške u bilo kojem delu (ne može da se kompajlira), student dobija nula poena za ceo ispit
  • Kod koji je stavljen pod komentare (bilo zbog toga što ne može da se kompalira, bilo zbog toga što nije dovršen) biće ignorisan tj. neće biti pregledan.

Na ispitu se dobija od 0 do 100 poena. Ocena se formira na sledeći način:

Ocena 6 7 8 9 10
Poena 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Materijali za ispit

Od literature je potrebno sve što je dato na stranici Praktikum (i rešenja zadataka).

Neophodan softver za praćenje nastave i pripremu za kolokvijume, odnosno ispite, možete pronaći na stranici Softver.