Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Programiranje 2

Rezultati ispita iz Programiranja 2, održanog u julskom ispitnom roku, su dostupni ovde. Uvid u radove će se obaviti u petak 12.07.2019. u 12h u kabinetu 305.

Programiranje 2

Programiranje 2

Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Rezultati ispita za studente koji su polagali u sali 004: http://ai.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/02/P2-ispit-feb-2019-poeni-i-ocene-iz-004.pdf Uvid u radove za te studente: sreda, 20.02.2019, u 13:00 u sobi C302.

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2