Programiranje 1 (stari naziv Programiranje 2)

Upisivanje ocena u indeks

Nezavisno od toga da li je neko polozio ispit preko kolokvijuma ili u bilo kom zvanicnom ispitnom roku, NIKADA NEMA NIKAKVOG POSEBNOG TERMINA ZA UPISIVANJE OCENA U INDEKS !!!!!!!!! Upisivanje ocena u indeks moguce je obaviti samo u bilo kom zvanicnom terminu konsultacija, od sada pa do kraja sveta. Ne mora da se dodje licno, mozete dati indeks nekom drugom da dodje umesto vas da upise ocenu. Ali, pre dolaska na upisivanje ocene onaj ko donosi indeks mora da bude upoznat sa sadrzajem teksta sa ove stranice.

Svaki student treba sam da popuni indeks pre upisivanja. (Rec “upisivanje” ovde nije bas najbolja – vidi se u daljem tekstu zasto – ali se taj cin obicno naziva tom recju). Student treba da popuni u indeksu rubrike “Semestar” i “Skolska godina” (na vrhu) i rubrike “Naziv predmeta” i “Konacna ocena”. Student uopste ne mora da popunjava rubrijku “Datum”. Ako student bas insistira, u toj rubrici je dovoljno upisati samo mesec i godinu (za one koji su polozili preko kolokvijuma dovoljno je staviti “Januar <godina>”). Nastavnik se samo potpisuje u tako popunjen indeks. Ukratko, pre nego sto se student pojavi na tzv. upisivanju ocene, njegov indeks treba da izgleda kao u ovom primeru (s tim sto ce upisana ocena, naravno, biti ona koju je student dobio i koja je objavljena u spisku na sajtu). Posle potpisivanja, njegov/njen indeks ce izgledati nekako ovako. Ako indeks studenta ima drugaciju formu, postupa se po analogiji – u odgovarajuce rubrike student upisuje podatke o svom imenu, prezimenu, semestru, skolskoj godini i sl., i obavezno sam popunjava naziv predmeta i konacnu ocenu, a nastavnik se samo potpisuje.