Programiranje 3

Materijali

Softver

Kako povezati PyCharm na GitHub

Pogledati ovo uputstvo.

Kako instalirati Jupyter Notebook i Pandas

Instrukcije za instalaciju Jupyter Notebook okruženja, pandas biblioteke i biblioteka na koje se ona oslanja (dependecies) date su u ovom dokumentu.

Materijali (Python skripte) sa nastave

Svi materijali sa časova predavanja su raspoloživi na sledećim GitHub repozitorijumima:

Svi materijali sa časova vežbi su raspoloživi na sledećim GitHub repozitorujumima:

Preporučeni materijali za učenje Python-a

Tutorijali:

Zadaci za vežbu (sa rešenjima):

Pythonic (primeri karakterističnog stila programiranja u Python-u):

Knjige:

Preporučeni materijali za učenje Django framework-a

Preporučeni materijali za učenje Pandas framework-a