Softver otvorenog koda

Nastavnici

Predavanja i vežbe: docent dr Zoran Ševarac 

Zoran Ševarac doktorirao je 2012. godine na Fakultetu organizacionih nauka sa temom Softversko inženjerstvo inteligentnih sistema. Na FON-u na Katedri za softversko inženjerstvo predaje na nekoliko predmeta na osnovnim i master studijama. Pokretač je i glavni programer u projektu otvorenog koda Neuroph, vodećem svetskom softveru otvorenog koda za razvoj neuronskih mreža u Java-i. Aktivan je član NetBeans zajednice kao član NetBeans Dream Team-a, osnivač i vođa lokalne NetBeans grupe.
Predmet Softver otvorenog koda predaje sa željom da podeli iskustvo i znanje koje je stekao učestvujući na svetskim projektima otvorenog koda, sa ciljem da kroz nastavu omogući studentima da daju doprinos razvoju softveru otvorenog koda, i steknu dragoceno praktično iskustvo u razvoju softvera.