Upravljanje softverskim projektima

O predmetu

Vazna namopena

Ukoliko vas zanima bilo koji od sledecih izbornih predmeta: Savremene softverske arhitekture, Softversko inzenjerstvo, Web programiranje i Savremene softverske arhitekture, treba da zvanicno prijavite:

  • U 7. semestru: Softversko inzenjerstvo
  • U 8. semestru: Savremene softverske arhitekture

Razlog za ovo je da bi se izbeglo “rasipanje glasova” jer ako zelite da se organizuje nastava, potrebno je da za izborne predmete bude prijavljen dovoljan broj studenata. Koliko kod da nastave bude, radicemo gradivo koje pokriva interesovanja vezana za sva cetiri predmeta.

Cilj predmeta

Upoznavanje sa agilnim metodama upravljanja razvojem softvera, i implementacija projekta u funkcionalnom jeziku Clojure na Java platformi.

Zasto da izaberete ovaj predmet

Naucicete stvari koje se koriste u industriji, koje ce vam puno poboljsati znanje iz programiranja na kojoj god platformi i u kojem god jeziku radili.
Sta ovde mozete da naucite sto tesko mozete na drugom mestu:

  • Clojure i funkcionalno programiranje.

Metode izvođenja nastave

Predavanja: Praktični studijski primeri vezani za pojedine projekte otvorenog koda.
Vežbe: u laboratoriji, studenti samostalno ili u timu rade na projektima pod rukovodstvom nastavnika.
Samostalan rad: programiranje na osnovu naucenog na casovima i iz obilja preporucenih knjiga.

Način polaganja

Ispit se realizuje u obliku praktičnog projekta koji podrazumeva samostalna izradu i usmenu odbranu softvera otvorenog koda.

Potrebno predznanje

Morate znati da citate strucnu literaturu na engleskom jeziku, da se ne bojite da kucate na racunaru, kao i da se zanimate za programiranje dovoljno da ste naucili vise nego sto je bilo dovoljno da se poloze “programerski” ispiti,