Laboratorija za veštačku inteligenciju Posts

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 3

Rezultati su ovde. Uvid u radove za studente koji su polagali u 006: sreda, 11.12.2019, 17:30, soba C302.

Info Osnovne studije Programiranje 2 Programiranje 3

Info Osnovne studije Programiranje 2

Programiranje 2

Rezultati ispita iz Programiranja 3 u novembarsko-decembarskom apsolventskom roku su raspoloživi ovde. Uvid u radove će biti u petak, 06.12.2019. u 13h, kabinet C302.

Osnovne studije Programiranje 3

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije