Laboratorija za veštačku inteligenciju Posts

Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Rezultati ispita za studente koji su polagali u sali 004: http://ai.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/02/P2-ispit-feb-2019-poeni-i-ocene-iz-004.pdf Uvid u radove za te studente: sreda, 20.02.2019, u 13:00 u sobi C302.

Info Osnovne studije Programiranje 2

Rezultati se nalaze ovde (ai.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/02/Rezultati-P3-feb-2019.pdf). Uvid u radove: sreda, 20.02.2018, 13:00, soba C302.

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Inteligentni sistemi

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2