Laboratorija za veštačku inteligenciju Posts

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 2

Rezultati za studente koji su polagali u cetvrtak, 28.01.2021, u salama 004 i 020, nalaze se ovde. Uvid u radove samo za te studente: ponedeljak, 01.02.2021, soba C312, 13:30.

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2