Teze i disertacije

Završni/diplomski radovi

 • Ekspertni sistem za pomoć pri izboru televizora, Bojan Dukić, mentor Bojan Tomić, 2019.
 • Primena metoda mašinskog učenja u predikciji uspešnosti marketinške kampanje, Darko Blagojević, mentor Vladan Devedžić, 2018.
 • Ekspertni sistem za procenu uspešnosti timskog rada, Anisja Kijevčanin, mentor Bojan Tomić, 2017.
 • Ekspertni sistem za pomoć pri postavljanju računarske mreže, Aleksandar Rajković, mentor Bojan Tomić, 2017.
 • Predviđanje cena mobilnih telefona primenom metoda mašinskog učenja, Nađa Jeličić, mentor Jelena Jovanović, 2017.
 • Pretraga proizvoda online prodavnice zasnovana na opisu proizvoda, Milan Radojević, mentor Jelena Jovanović, 2017.
 • Prepoznavanje entiteta u tekstu na primeru govora poslanika Skupštine Republike Srbije, Branislav Vidojević, mentor Jelena Jovanović, 2016.
 • Prepoznavanje sentimenta u komentarima filmova, Marko Stakić, mentor Jelena Jovanović, 2016.
 • Predviđanje uspeha učenika osnovnih škola na prijemnom ispitu za srednje škole, Marija Miličić, mentor Jelena Jovanović, 2016.
 • Preporuka fudbalera na osnovu podataka dostupnih na Internetu, Stefan Stanojević, mentor Jelena Jovanović, 2016.
 • Ekspertni sistem za preporuku piva, Vukašin Pejović, mentor Bojan Tomić, 2016.
 • Ekspertni sistem za pomoć pri izboru video igre, Bojan Petrović, mentor Bojan Tomić, 2016.
 • Primena algoritama mašinskog učenja u razvoju Web servisa za inteligentnu preporuku pesama, Igor Jović, mentor Vladan Devedžić, 2016.
 • Razvoj Android aplikacije za inteligentnu preporuku pesama, Slavko Komarica, mentor Vladan Devedžić, 2016.
 • Publikovanje podataka Otvorenog parlamenta u RDF formatu, Danijel Đorđević, mentor Jelena Jovanović, 2015.
 • Prepoznavanje objekata iz video sadržaja korišćenjem neuronskih mreža, Nikola Krstić, mentor Zoran Ševarac, 2014.
 • Vizuelizacija neuronskih mreža, Miloš Ranđić, mentor Zoran Ševarac, 2014.
 • Ekspertni sistem za ocenjivanje ponašanja vozača, Marko Murić, mentor Bojan Tomić, 2014.
 • Ekspertni sistem za tumačenje OBD-II dijagnostičkih parametara, Igor Đurić, mentor Bojan Tomić, 2014.
 • Razvoj biblioteke za računanje metrika Analize društvenih mreža, Danilo Pavkov, mentor Jelena Jovanović, 2014
 • Analiza sentimenta Twitter poruka korišćenjem metoda mašinskog učenja, Aleksandar Buha, mentor Jelena Jovanović, 2014
 • Softver za prepoznavanje plagijata u akademskim radovima, Predrag Krstojević, mentor Jelena Jovanović, 2014
 • Softverske komponenta za vizuelizaciju na NetBeans platformi, Vedrana Gajić, mentor Zoran Ševarac, 2014.
 • Merenje sličnosti reči za potrebe Semantičkog Veba, Đorđe Gligorijević, mentor Jelena Jovanović, 2013
 • Ekstrakcija, semantičko opisivanje i pretraživanje opisa softverskih projekata, Boban Ćirković, mentor Jelena Jovanović, 2012.
 • Sistem za automatizovano prepoznavanje otisaka prsta, Boris Fulurija, mentor Vladan Devedžić, 2012
 • Razvoj modularnih aplikacija na NetBeans platformi, Vladimir Kolarević, mentor Vladan Devedžić, 2011.
 • Migracija Java Swing aplikacija na NetBeans platformu, Marko Ivanović, mentor Vladan Devedžić, 2011.
 • Aplikacija za kreiranje GUI-a u ekspertnim sistemima, Nikola Lučić, mentor Vladan Devedžić, 2011.
 • Ekspertni sistem za izbor prevoznog sredstva, Bojan Simić, mentor Vladan Devedžić, 2010.
 • Kreiranje specijalizovanih razvojnih okruženja, Ivana Jovičić, mentor Vladan Devedžić, 2010.
 • Kreiranje Vizuelnih alata na NetBeans platformi, Damir Kocić, mentor Vladan Devedžić, 2010.
 • Alat za formatiranje izveštaja mehanizama za objašnjavanje ekspertnog sistema, Boris Horvat, mentor Vladan Devedžić, 2010.
 • Evaluacija mehanizama za objašnjavanje sistema za upravljanje poslovnim pravilima, Nemanja Jovanović, mentor Vladan Devedžić, 2010.
 • Uporedni pregled open source softvera za neuronske mreže, Bojanović Anja, mentor Jelena Jovanović, 2010.
 • ES za pomoć pri organizaciji osoblja za svečane dogadjaje, Jelena Marković, mentor Vladan Devedžić, 2009.
 • Supervizorni algoritami za ucenje neuronskih mreza sa prostiranjem signala unapred, Marko Koprivica, mentor Vladan Devedzic, 2009.
 • Primena poslovnih pravila u kreditnom poslovanju banaka, Nikolina Pavković, mentor Vladan Devedžić, 2009.
 • Ekspertni sistem za izbor treninga, Tijana Gajić, mentor Vladan Devedžić, 2009.
 • Ekspertni sistem za određivanje sankcije kod krivičnih dela, Jovana Bojović, mentor Vladan Devedžić, 2008.
 • JavaDON okruženje za razvoj ekspertnih sistema, Bojan Tomić, mentor Vladan Devedžić, 2005.
 • Aplikacioni okvir za razvoj neuronskih mreža, Zoran Ševarac, mentor Vladan Devedžić, 2004.
 • Korisnički interfejs za alat Jess za razvoj ekspertnih sistema, Jelena Jovanović, mentor Vladan Devedžić, 2003.

Master radovi i magistarske teze

 • Implementacija neuronskih mreža za predviđanje potrošnje električne energije korišćenjem programskog jezika Clojure, Vladimir Urošević, mentor Dragan Đurić, 2019.
 • Sumarizacija online poruka grupne diskusije, Stefan Stanojević, mentor Jelena Jovanović, 2018.
 • Ekspertni sistem za procenu potrebnih resursa za izvođenje softverskog projekta, Marko Savić, mentor Bojan Tomić, 2017.
 • Fazi ekspertni sistem za prepoznavanje vrste piva, Vukašin Pejović, mentor Bojan Tomić, 2017.
 • Ekspertni sistem za preporuku strategije u košarci, Nenad Pejović, mentor Bojan Tomić, 2017.
 • Procena sličnosti dokumenata kombinacijom metoda ekstrakcije tema iz teksta, Željana Vučković, mentor Jelena Jovanović, 2017.
 • Sistem za preporuku relevantnih Web sadržaja zasnovan na analizi grafa atributa sadržaja, Tihomir Radosavljević, mentor Jelena Jovanović, 2016.
 • Ekspertni sistem za preporuku tretmana za negu kože, Tamara Mitrić, mentor Bojan Tomić, 2016.
 • Ekstrakcija ključnih reči i izraza iz teksta sa primenom u sistemima preporuke, Aleksandar Vidaković, mentor Jelena Jovanović, 2015
 • Upotreba neuronskih mreža za predvidjanje upotrebljivosti podataka, Tijana Vujičić, mentor Dragan Djurić, 2015
 • Spatial-join algoritmi u prostornim bazama podataka, Ivan Knežević, mentor Dragan Djurić, 2015
 • Evaluacija Datomic NoSQL baze podataka, Mirjana Matović, mentor Dragan Djurić, 2015
 • Sistem za preporuku filmova zasnovan na analizi i poređenju sadržaja filmova, Dejan Gavrilović, mentor Jelena Jovanović, 2014
 • Primena neuronskih mreža u kompjuterskoj viziji, Boris Fulurija, mentor Zoran Ševarac, 2014.
 • Ekspertni sistem za profesionalnu orijentaciju, Vuk Stanković, mentor Bojan Tomić, 2014.
 • Sistem preporuka za socijalne mreže za deljenje vožnji, Damir Kocić, mentor Dragan Djurić, 2013
 • Implementacija algoritama za preporucivanje koriscenjem funkcionalnog programiranja, Slobodan Tarbuk, mentor Dragan Djurić, 2012
 • Razvoj Ajax Web aplikacija korišćenjem WAD framework-a, Ivan Dimitrijević, mentor Vladan Devedžić, 2011.
 • Razvoj domenski specifičnog jezika za poslovnu integraciju, Vitomir Kovanović, mentor Dragan Djurić, 2011
 • Hibridni inteligentni agent, Zoran Ševarac, mentor Vladan Devedžić, 2009.
 • Agilni razvoj softvera kroz praksu, Saša Milenković, mentor Vladan Devedžić, 2009.
 • Dinamičko kreiranje edukativnih sadržaja na Semantičkom Web-u, Jelena Jovanović, mentor Vladan Devedžić, 2005.

Doktorske disertacije

 • Automatsko generisanje korisničkog interfejsa aplikacije zasnovano na slučajevima korišćenja, Ilija Antović, mentor Vladan Devedžić, 2015.
 • Softversko inzenjerstvo inteligentnih edukativnih sistema, Sonja Radenković, mentor Vladan Devedžić, 2014.
 • Softversko inženjerstvo inteligentnih sistema, Zoran Ševarac, mentor Vladan Devedžić, 2012.
 • Ekspertni sistemi i sistemi za izveštavanje, Bojan Tomić, mentor Vladan Devedžić, 2012.
 • Personalizacija procesa učenja na Semantičkom Web-u, Jelena Jovanović, mentor Vladan Devedžić, 2007.