Author: <span class="vcard">Jelena Jovanovic</span>

Rezultati ispita održanog 09.04.2021., u martovsko-aprilskom apsolventskom roku, raspoloživi su ovde.Za eventualni uvid u radove, javiti se (na email) Jeleni Jovanović.

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Osnovne studije Programiranje 3

Rezultati ispita održanog 13.09.2020. raspoloživi su ovde.Za eventualni uvid u radove, javiti se (na email) Jeleni Jovanović do petka, 18.09.2020.

Info Osnovne studije Programiranje 3

Rezultati ispita održanog 08.09.2020. raspoloživi su ovde.Za eventualni uvid u radove, javiti se (na email) Jeleni Jovanović do četvrtka, 10.09.2020.

Info Osnovne studije Programiranje 3

Rezultati ispita održanog 20.08.2020. raspoloživi su ovde. Za eventualni uvid u radove, javiti se (na email) Jeleni Jovanović najkasnije do ponedeljka, 24.08.2020.

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Osnovne studije Programiranje 3