Category: Master studije

Svi materijali sa časa za predmet Ekspertni sistemi za školsku godinu 2022/23 se mogu naći na Teams-u, u okviru tima Ekspertni sistemi 2022/23.

Ekspertni sistemi Info Master studije

U nedelji 22.11. – 26.11.2021. Jelena Jovanović neće držati konsultacije u redovnom terminu, već će konsultacije biti održane u utorak, 23.11.2021. od 15h do 17h.

Info Inteligentni sistemi Primene veštačke inteligencije Programiranje 2 Programiranje 3 Softverska analiza društvenih mreža

Info Inteligentni sistemi Primene veštačke inteligencije Programiranje 2 Softverska analiza društvenih mreža

U sekciji Teme i zahtevi za projekte su postavljeni zahtevi za izradu projekata za generaciju 2018.

Napredne softverske tehnologije 2

Zbog službenog odsustva, Jelena Jovanović neće držati konsultacije u periodu od 05.03. do 19.03.2018.

Info Inteligentni sistemi Primene veštačke inteligencije Programiranje 2 Softverska analiza društvenih mreža

Slajdovi ES – razvoj 2 (2015) ES – Fuzzy ES Drools Uputstvo za instalaciju Drools alata Primeri Drools JEFF JEFF 1.0.0 Beta download link JEFF Tutorial JFuzzyLogic Uputstvo za instalaciju…

Ekspertni sistemi Info

Slajdovi ES – osnove (2015) ES – razvoj 1 (2015) Proces razvoja ES JavaDON alat i primeri JavaDON JAVADON_ES_ZA_VARANJE_NA_ISPITU.jdml

Ekspertni sistemi