Category: Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 3

Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Распоред за полагање испита из Интелигентних система за 14.12.2021. се може видети овде: У случају уочавања неких неправилности, јавити се маил-ом или преко Теамс-а Бојану Томићу.

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2