Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Objavljeni su rezultati ispita iz Programiranja 2, održanog u junskom ispitnom roku i objedinjeni sa poenima iz predispitnih obaveza. Rezultati sa predlozima ocena su dostupni ovde: http://ai.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/07/P2Poeni.pdf Uvid u radove će…

Info Osnovne studije Programiranje 2