Projekti

Članovi Laboratorije za veštačku inteligenciju su ujedno i članovi šire istraživačke grupe GOOD OLD AI koja okuplja istraživače iz Srbije, ali i širom sveta (SAD, Kanada, Austrija, Francuska, Španija, Velika Britanija…) iz oblasti veštačke inteligencije. U okviru grupe GOOD OLD AI se i vrši većina istraživačkih aktivnosti radeći na evropskim i nacionalnim projektima. Takođe. postoje i projekti u okviru kojih je moguće angažovati i studente. Na ovoj stranici su navedeni neki od takih projekata, a svi aktivni projekti se mogu naći u okviru sekcije Projekti portala GOOD OLD AI istraživačke grupe.

Ako imate pitanja ili želju da se angažujete u okviru nekih od navedenih projekata, slobodno se obratite nekome od članova laboratorije.

projekat-neuroph-screenshot

Neuroph

Neuroph je vodeći svetski open source frejmvork za razvoj neuronskih mreža u Java-i, čiji je razvoj započeo u ovoj laboratoriji. Neuroph se sastoji iz biblioteke Java klasa za kreiranje neuronskih mreža i integrisanog razvojnog okruženja Neuroph Studio zasnovanog na NetBeans platformi. Dobio je nagradu Duke’s Choice Award od kompanije Oracle, za najinovativniji softver na Java platformi.

Homepage: http://neuroph.sourceforge.net/

projekat-jeff-screenshot

JEFF

JEFF (Java Explanation Facility Framework) je jedini open source frejmwork napisan u Javi za razvoj objašnjenja za ekspertne sisteme i druge sisteme zasnovane na pravilima.

Njegov razvoj se odvija u ovoj laboratoriji, a JEFF se distribuira kao obična Java biblioteka.

Homepage: http://sourceforge.net/projects/jeff/

projekat-paperista-screenshot

PAPERISTA

Paperista je alat za vizuelizaciju i eksploraciju istraživačkih radova. Trenutno, Paperista obuhvata radove iz istraživačkih oblasti Educational Data Mining i Learning Analytics. Skup podataka (dataset) koji koristi publikuje organizacija SoLAR. Svaki rad je povezan sa skupom tema koji opisuju njegovu sadržinu. Za dobijanje tema korišćeni su alati za semantičko anotaciju (semantic annotation) koji teme povezuju sa konceptima sa Wikipedia-e.

Rad o Paperista aplikaciji publikovan je na konferenciji International Learning Analytics & Knowledge Conference i detaljno opisuje način procesiranja i čišćenja podataka, kao i opise funkcionalnosti. Rad se može pronaći ovde.

Homepage: http://visualize.rs/paperista/

 

projekat-otvoreni-parlament

Otvoreni Parlament – Otvoreni Podaci

Otvoreni Parlament – Otvoreni Podaci je projekat koji je pokrenut početkom 2015. godine u saradnji sa Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA koji učestvuje u projektu izgradnje i održavanja portala Otvoreni paralament. Cilj Otvorenog Parlamenta je povećanje javnosti rada parlamenta Republike Srbije, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika.

Ideja projekta Otvoreni Parlament – Otvoreni Podaci je da se podaci kojima raspolaže portal Otvoreni parlament učine dostupnim u elektronskom formatu pogodnim za korišćenje od strane programskih aplikacija i drugih portala. Cilj projekta je izgraditi aplikacioni programski interfejs (Application Programming Interface – API) putem kojeg će se podacima Otvorenog parlamenta moći pristupiti u formatima JSON, XML, CSV i sl. i kreirati aplikacije i analitike nad tim podacima koje će omogučiti jednostavno pregledanje, pretraživanje i objašnjavanje samih podataka.