Author: <span class="vcard">Petar Lakcevic</span>

Info

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Parcijalni rezultati ispita iz Programiranja 2 održanog 14.07.2023. dostupni su na linku. Rezultati se odnose samo na studente koji su ispit polagali u sali c001. Uvid u radove samo za te studente biće održan…

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije