Author: <span class="vcard">Petar Lakcevic</span>

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Parcijalni rezultati ispita iz Inteligentnih sistema održanog 19.02.2024. raspoloživi su ovde. Rezultati se odnose na zadatak Mašinsko učenje u R-u(sve sale). Uvid u radove samo za ovaj zadatak biće održan u ponedeljak, 26.02.2024. u kancelariji 213…

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info