Author: <span class="vcard">Petar Lakcevic</span>

Objavljeni su rezultati ispita iz Programiranja 2, održanog u februarskom ispitnom roku i objedinjeni sa poenima iz predispitnih obaveza. Rezultati sa predlozima ocena su dostupni ovde: http://ai.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/01/P2-februar.pdf Uvid u radove će…

Info

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije