Konačni rezultati ispita iz Inteligentnih sistema (18.06.2020)

Ovde se nalaze poeni ostvareni na ispitu iz Inteligentnih sistema 18.06.2020.

Ukoliko nekom od studenata nedostaju rezultati u ovoj tabeli, a nalaze se u nekim od prethodnih parcijalnih rezultata, neka se jave na mail: petar.lakcevic@fon.bg.ac.rs