Materijali za predmet ekspertni sistemi

Svi materijali sa časa za predmet Ekspertni sistemi za školsku godinu 2022/23 se mogu naći na Teams-u, u okviru tima Ekspertni sistemi 2022/23.