Raspored za polaganje drugog kolokvijuma iz Programiranja 2 (Principa programiranja)

Drugi kolokvijum iz Programiranja 2 (Principa programiranja prema starom programu) će biti održan u nedelju 10.12.2017. u četiri termina (9h, 11h, 13:30h i 15:30h).

Izmenjeni raspored (u odnosu na prvi kolokvijum) za polaganje kolokvijuma sa svim studenatima, terminima i učionicama se može videti ovde:

Raspored polaganja za drugi kolokvijum PP i P2 2017-18

Studenti treba da dođu desetak minuta pre početka njihovog termina za kolokvijum i to ispred učionice u kojoj polažu.
Ukoliko se neko od studenata eventualno ne nalazi na spisku, potrebno je da se što pre javi email-om Bojanu Tomiću radi dodavanja na spisak.
Zbog ograničenosti u broju računara u okviru sala RC, bitno je da se studenti striktno pridržavaju ovog rasporeda za polaganje.