Raspored za polaganje ispita iz Inteligentnih sistema u oktobarskom roku

Ispit iz Inteligentnih sistema u oktobarskom roku 2020. godine će biti održan u utorak 15.9.2020. u dva termina (10h i 12:30h).

Kompletan raspored za polaganje ispita IS sa svim studenatima po terminima i učionicama se može videti ovde:

Izlazak na ispit NIJE OBAVEZAN iako ste se prijavili, i neće povlačiti nikakve disciplinske mere.

Ukoliko se neko od studenata eventualno ne nalazi na spisku a jeste se prijavio za polaganje ispita, potrebno je da se što pre javi email-om Bojanu Tomiću. Zbog trenutne situacije i ograničenosti u broju računara u okviru sala RC, obavezno je da se studenti, ukoliko izlaze na ispit, striktno pridržavaju ovog rasporeda za polaganje kao i svih preventivnih mera za suzbijanje epidemije.